MINDFUL


Vi er certificerede mindful dagplejere.
1) Grundtanken med mindfulness er at skabe fuld opmærksomhed og nærvær i øjeblikket. Det positive ved det er, at vi får fuld opmærksomhed på, hvad vi tænker, føler og hvad vi foretager os


Tankerne har det med at vandre ud i planlægning, evaluering, bekymring og fantasier. Følelserne styrer ens liv og man foretager sig alt andet end det, man tænker på. Mindfulness får en til at bringe bevidstheden tilbage til nuet. At blive nærværende og tilstede i nuet. Det giver positive gevinster, selvværd, indre ro, glæde og overskud..

2) Mindfulness for os er, at vi har fået mere ro og en indre ro, som vi aldrig før har følt. Vi er mere nærværende og opmærksom tilstede lige her og nu. Vores tankemylder i hovedet er væk.

Vi byder tankerne velkommen, “smager på dem” og sender dem væk igen. Vores indre kritiker/bekymringsmand sidder stadig på grenen og smiler til os. Vi går ind med et mere åbent sind.

3) De 8 mindfulnessprincipper:

– Beginners mind: At vi ser alting med helt nye øjne, at være åben og nysgerrig. Åbenhed, sindet giver frihed til at genoptage livet, fri for fastlåste begrænsninger.

– Ikke bedømmelse: At vi ikke skal være bedømmende, altså ikke bedømme alting, som enten er godt, skidt eller neutralt. Vi er nysgerrige og opmærksomme på, hvad der egentlig sker og opdager, hvordan det påvirker os lige nu og her. Minde os selv på om at huske på, at vi ikke dømmer os selv for igen at have lyttet til vores indre overdommer.

– Accept: Vi accepterer virkeligheden som den er, og ikke som vi gerne vil have, den skal være. At acceptere dette er nu helt rent og åbent. Vi er perfekte lige som vi er, med de skavanker, skævheder og finurligheder, der kendetegner os. Accept er at møde os selv, livet og øjeblikket uden vurdering.

– At give slip: At slippe gamle billeder og forestillinger om, hvem vi er og hvad der har været og hvem vi kan blive. At stille os fuldkomment åben overfor, at vi nogle gange ikke er de bedste udgaver af os selv og det er også ok. Det betyder ikke, at vi skal forkaste eller fornægte. At give slip betyder, at vi får lov til at nuet, at øjeblikket, at livet og os selv ændrer os. At vi tør turde slippe noget, at lukke en dør, lade noget ” dø ” betyder, at vi giver plads til nye muligheder. At være kærlig overfor os selv, når vi giver slip eller lader noget gå.

– Ikke ambition: At vi slipper værdiladningen i ambition og stole på at der, hvor end vi kommer hen, er godt nok. At være bevidst om, at der er mange ting, vi ikke kan styre eller kontrollere og det er ok. Vi er den, vi er. Uanset hvad vi præsterer. Uanset hvordan andre bedømmer os.

– Aversion-Tiltrækning: At blive bevidst om, hvad der skubber os væk og hvad der trækker os hen. Både i forhold til ting, mennesker, oplevelser, sansninger osv. Hvis vi har modet til at tåle netop det, vi har vurderet til at være ubehageligt og være i det med nysgerrighed og accept, så sker det nogle gange at øjeblikket er netop så ubehageligt, som vi havde forestillet os, men det sker også at øjeblikket ændres til at være neutralt eller en dog positiv oplevelse. Det er nemlig ofte ikke det, der sker, der belaster os, det er det vi tænker om det, der sker, der skaber belastningen. Jo mere vi tåler at være i de ubehagelige øjeblikke, jo mindre lærer vi at frygte dem.

– Tålmodighed: Vi ved, at utålmodighed mange gange forhindrer fremdrift, fordi når vi vil noget for meget, skubber det mere væk fra os, end lader det komme til os.

Det handler om at have modet til at være med øjeblikket med følelsen, tanken, kropsfornemmelsen, som den er. Vi har tålmodigheden til at rumme lysten til at gøre, handle, ændre, komme væk, uden at gøre andet end netop at være bevidst og opmærksom på denne lyst og undlade at handle på det. Ved at mærke os selv og det vi mærker omkring os, giver vi os selv og andre plads til at være, som de er. At turde være nysgerrigt observerende på, hvordan det er, vi reagerer i øjeblikket, rumme det, reflektere over det og først derefter afgøre, om en handling er påkrævet. Tålmodighed handler om at have modet og viljen til at rumme egen og andres utålmodighed.

– Tillid: At have tillid til nuet og at alt, som sker i dette nu, er helt ok. At have tillid til det vi mærker i krop og sind. Tillid til vores egne indre processer. Tillid til os selv og den vi er indeni, dvs. at vi er ok, som vi er. Tillid til andre, at de er ok, som de er. At det de gør, gør de i deres bedste mening. Universal tillid til, at det nok skal gå, og at der er en mening med det. Tillid til nuet, og til at alt er ok, lige her og nu, så er det sådan det er. Vær i tillid til os selv i vores iboende visdom.

4) NOAK

N  ❓ 

O  👀  

A  👍

K  ❤

NOAK er Nysgerrighed – Observerende – Accept- Kærlig venlighed.

Går ud på, at vi møder det, der opstår i os med disse 4 ting. Når en følelse dukker op i os, så går vi den i møde med nysgerrighed og vi observerer det, som er -uden bedømmelse, men med rent og åbent sind. Vi nærmest kigger på følelsen og hvordan den opleves udefra.

| Svar

Nyeste kommentarer

11.04 | 16:22

Kanon super god dagpleje Else og Kim er de bedste dagplejeforældre ens børn kan ønske sig vores søn dean er super glad for og være ved dem 😊😊😊