Læreplanstemaer

Her hos os er de vigtigste nøgleord omsorg, tryghed, trivsel og nærvær, samtidig med at der skal være muligheder for at stimulere deres færdigheder - læring gennem leg.


De 6 temaer i den pædagogiske læreplan:

- Sprog og kommunikation

- Social udvikling

- Alsidig personlig udvikling

- Krop, sanser og bevægelse

- Natur, udeliv og science

- Kutur, æstetik og fællesskab

 

Sprog og Kommunikation

- Sætte ord på handling, for at støtte barnets begrebsudvikling og ordforråd

- Gentage korrekt, når barnet udtaler ordet forkert

- Synge, høre musik, danse

- Taler med og gå i dialog med barnet

- Lære barnet at modtage en besked, og udføre en handling

- Bruge kropssprog at formidle med fx glæde og overraskelse

- Bruge tal, farver og begreber når der er mulighed for det

- Forbinde tale, begreber og sanser. Fx tale om vand, mærke vand - kold/varm, høre vand dryppe osv.

 Social udvikling

- Bruge legestue for at vænne barnet til det store sociale rum. Få et fællesskab med andre børn.

- Støtte barnet i at udvikle venskaber.

- Øve - guide barnet i at vente."Stå i kø" og være i stand til at dele legetøj med andre og hjælpe hinanden.

- Lære barnet at vise hensyn og gøre opmærksom på hvad andre føler.

- Gøre barnet opmærksom på, at der er sociale grænser, både hos dem selv og andre børn og voksne.

- Bemærke og bekræfte posetiv adfærd.

 

 Alsidig personlig udvikling

- Lade børnene gøre det de gerne vil og det de er gode til.

- Vise glæde over de fremskridt de gør.

- Benævne følelser.

- Støtte barnet i at videreudvikle deres igangværende leg.

- Opfordre barnet til at prøve igen, hvis noget ikke lykkes med det samme.

- Styrke barnets vedholdenhed.

- Støtte barnet i at træffe et valg, når der reelt er et valg.

- Lære barnet at tage tøj på og af, at være selvhjulpne.

- Vise barnet respekt og omsorg, give tid til det enkelte barn.

 Krop Sanser og bevægelse

- Lade barnet øve sig i at spise - drikke selv.

- Lære barnet god hygiejne: At pudse næse, vaske hænder, holde sig for munden når man hoster mv.

- Kropslig aktiviteter: Styrke fin og grovmotorik samt balance/sanser.(Labyrintsansen)

- Gå i ujævn terræn

- Rutche

- Hoppe

- Gynge 

- Snurre rundt

- Løbe 

- Rulle 

- Kaste 

- Spille bold 

- Gå på line 

- Gå på trapper

- Lave gymnastik

- Kravle 

- Cykle 

- Male 

- Tegne 

- Lege med perler 

- Lege med klodser

- Give mulighed for at danse og lege 

- Synge sange der bruges fagter til

- Øve på og afklædning med barnet

- Stimulere barnet til at bruge alle sine sanser

 

 Natur udeliv og science

- Tale og vise børnene husdyr, naturens dyr, planter og vejrtyper.

- Lade dem komme ud i naturen i forskelligt slags vejr.

- Gøre dem opmærksom på forskelle/modsætninger som kold/varm, let/tung, mindst/størst.

- Lader barnet sanse-dufte til forskellige ting. Smage, se og mærke.

- Indrage dem i det omfang det kan lade sig gøre,at bage og lave mad.

- Viser barnet at bær, frugt, mm. kan hentes i naturen/haven.

- Følge årstiden, samt give barnet en fornemmelse for hvor ting kommer fra. Planter og høster med dem.

 Kultur Æstetik og Fællesskab

- Udvikle traditioner. Fx omkring påske, jul og fastelavn.

- Fødselsdage.

- Lade barnet male og klistre.

- Deltage i madlavning.

- Lære barnet elementær bordskik. Indrage i borddækning.

- Skabe hygge omkring måltiderne.

- Lade dem deltage i almindelige gøremål på deres plan.

- Se teater og skuespil.

| Svar

Nyeste kommentarer

11.04 | 16:22

Kanon super god dagpleje Else og Kim er de bedste dagplejeforældre ens børn kan ønske sig vores søn dean er super glad for og være ved dem 😊😊😊